mulra tekening
landgoedtmulra

Landgoed

Landgoed 't Mulra is gelegen in de gemeente Bronckhorst tussen de plaatsen Laag-Keppel en Hoog-Keppel en wordt doorsneden door de rivier de Oude IJssel. Het landgoed heeft een totale oppervlakte van 140 hectare waarvan circa 70 hectare aan landbouwgronden, 40 hectare aan bos en 30 hectare aan natuurgebieden.

De geschiedenis van het landgoed 't Mulra gaat vele eeuwen terug en was de woonplaats van de eerste heren Van Keppel.

Aan de zuidzijde van de Oude IJssel ligt een verhoging in het gebied waar tot circa 1600 de burcht Hombeek of Hombeeck heeft gestaan. De naam van boerderij Het Hommeke is een toponiem die een verbastering is van Hombeek. Deze burcht - die tot het type ringwalburchten kan worden gerekend - stamt mogelijk uit de 10e of 11e eeuw en is tot circa 1330 bewoond geweest door de heren Van Keppel.

Rond deze periode hebben zij hun woonplaats verplaatst naar Laag-Keppel en hebben daar het huidige kasteel Keppel opgetrokken. In 1447 wordt er melding gemaakt van de Hombeek wanneer de burcht en het landgoed in leen worden uitgegeven, tot deze in 1703 weer bij het bezit van kasteel Keppel worden gevoegd. Door vererving is het landgoed in eigendom gekomen van de familie Van Boetzelaer.

Door de gunstige ligging op de overgang van de hogere zandgronden en het lager gelegen stroomgebied van de Oude IJssel, heeft het landgoed reeds in de steentijd en in de ijzertijd mensen aangetrokken. De hoge rivierduin nabij boerderij Het Hommeke bevat een vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum en mogelijke nederzettingsrestanten uit de ijzertijd en de Late Middeleeuwen.

Boerderij 't Mulra - de naamgever van het landgoed - is op een markante locatie in het landschap gelegen en kent eveneens een lange geschiedenis. De boerderij, met als mogelijke voorloper een jachthuis, kent een geschiedenis die teruggaat tot de 15e eeuw. Eveneens wordt aangenomen dat het pand in het verleden een functie als watermolen (Mulrad) heeft gehad wat de naam 't Mulra verklaart.

ddd

Kaart van Landgoed 't Mulra

kaart
© 2012 - 2013 Boets Design | Gebruik van gegevens van deze site is verboden