Geen windmolens op landgoed ’t Mulra in Hoog Keppel

Geen windmolens op landgoed ’t Mulra in Hoog Keppel.

Gemeenten werken momenteel aan beleidsplannen en toetsingskaders om in 2030 de gestelde energie doelen te kunnen behalen. De gemeente Bronckhorst wil deze plannen samen en in goede harmonie met haar inwoners proberen te realiseren. Voor het naburige landgoed Keppel in Laag Keppel bestaan plannen om op het landgoed 8 tot 15 windmolens van 200 meter hoog te laten plaatsen. Onder de bewoners van Laag en Hoog Keppel en de Buurtschap Eldrik is hierover veel onrust ontstaan.

Het College van B & W van de gemeente Bronckhorst heeft dinsdag 23 september j.l. de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 vastgesteld, welke Routekaart als toetsingskader door de gemeente zal worden gebruikt voor planinitiatieven op het gebied van duurzame energie.

Beschermingszone beschermde stads- en dorpsgezichten.

Een van de uitgangspunten van de Routekaart is dat voor beschermde stads- en dorpsgezichten een beschermingszone geldt van twee kilometer waarbinnen geen moderne windmolens zijn toegestaan. De gemeente Bronckhorst heeft laten dat deze norm ook geldt voor Laag Keppel. 

Landgoedvisie

Ook landgoed ’t Mulra is onlangs benaderd door een commerciële marktpartij om op haar eigendommen aan de andere zijde van de Oude IJssel, op de landerijen en in de natuurgebieden een viertal windmolens te mogen plaatsen. Daarbij zijn zeer aantrekkelijke huren in het vooruitzicht gesteld. Landgoed ‘t Mulra is echter geen voorstander van het plaatsen van windmolens op haar landgoed en verkiest het behoud van het landschap en de aanwezige natuurwaarden, boven financieel eigen gewin.

Landgoed ’t Mulra maakt zich grote zorgen over de voorgenomen plannen van commerciële partijen voor het plaatsen van windmolens in de landgoederenzone, ruwweg gelegen tussen de Oude IJssel en de Eldrikseweg. De voorgenomen plaatsing van windmolens in betreffend gebied hebben zeer grote negatieve effecten voor de belevingswaarde van het unieke coulissen landschap en de natuurwaarden van het gebied. Het landgoed heeft zich de afgelopen tientallen jaren met veel passie ingezet en toegelegd op de versterking van het landschap en haar natuurwaarden. Nog niet zo lang geleden is een gebied van 20 hectare met maisakkers omgevormd naar een werkelijk schitterend natuurgebied met vele zeldzame vogels en o.a. de visotter als nieuwe bewoner. Het landgoed wil deze bijzondere waarden koesteren en beschermen 

De komende tijd zal het landgoed het beleid van de gemeente Bronckhorst kritisch blijven volgen en zich maximaal inzetten voor het behoud van de unieke landgoederenzone langs de Oude IJssel, welke door velen met recht tot één van de parels van de Achterhoek wordt gerekend. Grote windmolens van 200 meter hoogte horen daarbij in ieder geval niet.

Hoog Keppel, 27 september 2019